preskoči na sadržaj

Prva gimnazija Varaždin

Ravnateljica

 

Poštovani čitatelju,

dozvolite mi da predstavim barem dio naših najvažnijih aktivnosti i projekata koje smo, uz redovnu nastavu, proveli protekle školske godine, kako bih na taj način predstavila i našu školu.

Sve su informacije sadržane u školskom Izvješću o uspjehu i radu škole koje redovito sastavljamo i javno objavljujemo na mrežnim stranicama škole kako bi svi zainteresirani, prvenstveno naši bivši, sadašnji, ali i budući učenici, njihovi roditelji, kolege te šira zajednica, imali uvid u podatke o radu škole, koji nisu površno deklarativni i uljepšani, već vrlo konkretni i jasni. Cilj nam je da rad škole bude u potpunosti predstavljen javnosti jer vjerujemo da jedino na taj način, kao odgojno-obrazovna institucija, možemo biti zanimljivi za nastavak obrazovanja učenicima osnovnih škola, kao partneri na projektima ili kao primjer dobre prakse drugim srodnim institucijama.

Osim dokumenata i podataka nastalih tijekom godine u školi, kao što su npr. e- imenici, imali smo na raspolaganju rezultate postignuća učenika na natjecanjima te postignuća učenika 4. razreda na ispitima državne mature. Napravili smo korelacije između uspjeha učenika na inicijalnim testovima i u školi, a usporedili smo uspjeh učenika 4. razreda na maturi s njihovim uspjehom na kraju školske godine. Preporukom Tima za kvalitetu uključili smo se u višegodišnji model kolegijalnog praćenja nastave kako bi naša nastava bila što kvalitetnija te kako bi nastavnici jedni drugima pružali pravu stručnu podršku. Osim navedenog, najvažniji podaci koje smo prikupili i na kojima počiva temelj i kvaliteta rada škole jesu podaci iz ankete o iskustvima učenika s nastavom, koje smo prikupljali i obrađivali u suradnji s Institutom za društvena istraživanja i dr.sc. Petrom Bezinovićem.

Analizom smo utvrdili koliko smo aktivnosti ostvarili od prihvaćenog Školskog kurikuluma za šk. god. 2015./2016., a što bi trebalo biti prioritetno u Školskom kurikulumu za sljedeću školsku godinu. Pokušali smo odgovoriti na neka pitanja. Koliko udovoljavamo potrebama svih onih koji su uključeni u proces učenja, od učenika, roditelja, nastavnika do uže i šire zajednice? Koliko je dobra naša škola? Kakva je naša sposobnost poboljšanja?

U šk. god. 2015./2016. Prva gimnazija Varaždin ostvarivala je program opće gimnazije, opće gimnazije uz skupinu predmeta na engleskom jeziku, jezične gimnazije te prirodoslovno-matematičke gimnazije. Izborna nastava održana je u 16 grupa, fakultativna nastava u 3 grupe (Talijanski jezik, Mikrobiologija i Nacrtna geometrija). Pripreme za Njemačku jezičnu diplomu održane su u 8 grupa. Održavano je 39 sati tjedno dodatne i dopunske nastave, izvannastavnih aktivnosti te raznih redovitih i povremenih događanja.

Prvu gimnaziju polazilo je ukupno 840 učenika u 36 razrednih odjela. Ove godine postotak prolaznosti škole iznosi 99,00% s uspjehom od 4,28. U ljetnom roku školske godine 2015./2016. u Prvoj gimnaziji Varaždin provedeni su ispiti državne mature za gotovo sve predmete. Konačni rezultati ispita objavljeni 18. srpnja bili su iznadprosječni, a svakako treba istaknuti da je velik broj učenika naše škole na provedenim ispitima državne mature ispite riješio s više od 80% pa su tako maturanti Prve gimnazije i ove godine nastavili s odličnim rezultatima tih ispita, kako onih obveznih, tako i izbornih. Uz izvrsne rezultate zauzeli su i mnoga prva mjesta na rang-ljestvicama fakulteta, kao i izravne upise. I prošle smo godine primili priznanja i nagrade Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb, Sveučilišta Sjever te Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zagreb.

Za ovu godinu vrijedi istaknuti Luciju Vuradin koja je na Matematici B ostvarila 100% riješenosti testa te Anabelu Ljubić koja je postigla najbolji rezultat državne mature u Prvoj gimnaziji Varaždin, a kao 12. po rezultatima uvrštena je i među trideset najboljih na državnoj maturi 2016. i pozvana u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na dodjelu nagrada.  Tako se nastavila tradicija od prošle godine, kad je učenica naše škole Mirna Baksa također bila među najboljim maturantima u državi i dobila ministrovu nagradu.

Početkom srpnja (5.) objavljeni su i rezultati ispita programa međunarodne mature (IBDP), jednakovrijedni rezultatima državne mature. Postignuti uspjeh cijele generacije uglavnom se poklapa sa svjetskim prosjekom – prosječni broj bodova je 30, što je vrlo dobar uspjeh.

Uspjesi na natjecanjima iz svih područja pokazuju izvrstan rad, sposobnost i motiviranost nastavnika i učenika, a naročito je važno istaknuti da su učenici osvojili visoka mjesta na državnim natjecanjima u mnogim predmetnim područjima. O njihovim izvrsnim rezultatima, te nagradama Oskar znanja i nagradama Rotary cluba Varaždin možete pročitati pod "O školi" ili u Izvješću o uspjehu i radu škole u školskoj godini 2015/2016. koje je objavljeno također na ovim mrežnim stranicama pod "O školi" - "Dokumenti" - "Izvješća o uspjehu i radu škole".

Naša škola bila je domaćinom osam županijskih natjecanja: Latinski jezik, Francuski jezik, Hrvatski jezik, Informatika, Logika i Filozofija, Engleski jezik, Biologija i LiDraNo. Učenici su najviše poticani na interaktivnost i kreativnost u izvannastavnim aktivnostima, dodatnoj nastavi za napredne učenike iz Matematike, Fizike, Kemije i Biologije, dok je za učenike kojima je trebala pomoć u svladavanju gradiva iz tih predmeta organizirana dopunska nastava, sukladno cilju postavljenom nakon provođenja ankete o zastupljenosti privatnih instrukcija učenika iz 2012. godine te  smanjenju potrebe za njima. Svoje izuzetne jezične sposobnosti iz njemačkog jezika učenici su mogli iskazati na ispitu za Njemačku jezičnu diplomu kojem su pristupila 22 učenika četvrtih razreda. Ove godine naši učenici mogli su, također, polagati ispit za Njemačku jezičnu diplomu I (DSD I). Ispitu su pristupila rekordna 52 učenika.

U našoj je školi sjedište Centra izvrsnosti iz informatike te Centra izvrsnosti iz biologije. Škola je također testni centar za stjecanje ECDL diplome te vježbaonica za studente Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, kao i testni centar za polaganje ispita za stjecanje Austrijske jezične diplome (ÖSD), u ovom trenutku jedini u Republici Hrvatskoj, te Francuske jezične diplome (DELF).

Kvalitetni rad nastavnika i rezultati učenika prepoznati su na županijskoj i državnoj razini, dijelom i na međunarodnoj, te su pridonijeli ugledu škole. U kalendaru događanja u šk. god. 2015./2016., koji se nalazi u školskom ljetopisu, mogu se naći podaci o nizu bogatih  susreta, predavanja, aktivnosti, posjeta, prezentacija i dr. koje su se događale u školi tijekom godine, a u kojima su sudjelovali ne samo učenici i nastavnici naše škole, već i drugih škola, kao i stručnjaci te građani izvan škole. Učenici su, u različitom broju i s različitim vremenom trajanja, ovisno o prirodi projekta, sudjelovali tijekom školske godine i u brojnim drugim aktivnostima. U dva je navrata realizirana i jednodnevna terenska nastava za sve učenike škole, s odredištima u Zagrebu te inozemstvu, kao i višednevne školske ekskurzije učenika 3. razreda.

Još uvijek ima premalo projekata koje bi učenici realizirali u lokalnoj zajednici, naročito društveno korisnih projekata. Ipak, i ove godine nastavilo se s aktivnostima projekta „Jačanje socijalne osjetljivosti učenika Prve gimnazije Varaždin“, koji je nagrađen nagradom Zaklade za razvoj civilnog društva „Otisak srca“. Također, posebno treba istaknuti napore Vijeća učenika oko organizacije mnogobrojnih događanja.

Naši su se djelatnici redovito stručno usavršavali. Teme koje su prevladavale na stručnim skupovima idu u prilog temeljne reforme školstva, s naglaskom na izmjene kurikuluma. Od kolektivnih stručnih usavršavanja unutar ustanove spomenut ću dr.sc. Ranka Rajovića, dr. sc. Ivicu Puljka, Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije i u sklopu projekta e-Škole educirali su nas stručnjaci CARNeta. Naša je škola imala 7 voditelja županijskih i međužupanijskih stručnih aktiva iz Hrvatskog jezika, Filozofije, Informatike, Geografije, Sociologije, Engleskog jezika, Latinskog jezika. Praćen je cjelokupni profesionalni razvoj nastavnika prema planu profesionalnog razvoja. U trenutku kada je MZOS zabranio svim školama u Hrvatskoj provođenje programa izborne Informatike za opću gimnaziju u 2., 3. i 4. razredu zbog nepostojanja odobrenog plana i programa, naši su nastavnici Informatike razvili nove planove i programe za tu nastavu te ih poslali na odobrenje u MZOS. Budući da je odobrenje izdano, na taj su način naši nastavnici omogućili da se izborna nastava Informatike u općoj gimnaziji 2., 3. i 4. razreda i dalje provodi u cijeloj Hrvatskoj. Naši nastavnici predvode pozitivne promjene u obrazovnom sustavu, što dokazuje i njihov angažman u procesu cjelovite kurikularne reforme i aktivnostima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Kao dokaz o promišljanju i nastojanju da škola postane što kvalitetnija, proveli smo istraživanje kojim se željela provjeriti i evaluirati razina kvalitete nastavnog procesa, odnosno ispitati iskustva i mišljenja učenika o učenju pojedinih predmeta. Istraživanje je provedeno u travnju 2015. godine u suradnji s prof. dr. sc. Petrom Bezinovićem (Institut za društvena istraživanja). Vrijedi napomenuti i kako je Prva gimnazija Varaždin jedina škola s ovako opsežnim vrednovanjem. U ovom izvješću smo dobili prikazane najvažnije zaključke te smo te rezultate uspoređivali s rezultatima analize od prije pet godina, s ciljem što boljeg uvida u razinu napretka svih sastavnica nastavnog procesa, tj. vrednovanja rada škole tijekom vremenskog razdoblja od pet godina, i to kod naših najvažnijih evaluatora – naših učenika. Kako bismo se odgovorno i savjesno odnosili prema dobivenim rezultatima, koji su vrlo vrijedna povratna informacija učenika o potrebi za poboljšanjem načina rada u određenim područjima, nakon razmatranja u stručnim aktivima slijedio je i konstruktivni, individualni rad s nastavnicima na poboljšanju rada tamo gdje se to pokazalo potrebnim.

Svakako treba spomenuti činjenicu da su prošle školske godine odobrena čak četiri Erasmus+ projekta ukupne vrijednosti 96.351,00 EUR, koji su omogućili edukaciju nastavnika STEM područja i umjetnosti (STEAM), kao i mnogobrojne mobilnosti učenika i nastavnika. O njima će kolege imati detaljnije izlaganje tijekom ovog stručnog skupa.

Prva gimnazija Varaždin je među 20 odabranih škola, u konkurenciji od ukupno 700 prijavljenih škola, za prvu fazu pilot-projekta e-Škole. Obavljeni su svi pregledi, radovi i opremanje te edukacija nastavnika u STEM području, kao i svih ostalih nastavnika. To je ujedno i veliki doprinos našem projektu razvoja Strategije Prve gimnazije Varaždin, na kojem radimo u suradnji s dr. sc. Božidarom Kličekom, profesorom Fakulteta organizacije i informatike Varaždin. Ovo je veliki uspjeh zbog bitnog poboljšanja kvalitete i metoda učenja i poučavanja, kao i nastavnih materijala i digitalnih udžbenika, a sam projekt vrijedan je prosječno oko dva milijuna kuna po školi. U projektu izrade Strategije Prve gimnazije Varaždin i nacionalnim projektima u koje smo uključeni, e-Škole te kasnije i kurikularna reforma, vidimo sinergiju modernog načina poučavanja i promjene škole uopće u smislu njene prilagodbe učenicima novog doba u kojem živimo. Ove su školske godine u planu mnoge edukacije u sklopu projekta e-Škole, koje su naši nastavnici prihvatili svjesni kako bez novih znanja nema napretka.

U protekloj školskoj godini izvodili smo nastavu u starom i novom dijelu škole, uz poboljšane prostorne i materijalne uvjete škole, kontinuiranim ulaganjem u nastavna pomagala i opremu te izmijenjenu vanjsku stolariju u starom dijelu škole, što je bio projekt koji je odobrio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uz sufinanciranje Ministarstva gospodarstva i Varaždinske županije, ukupne vrijednosti 1.774.176,99 kn, završen 2015. godine.

Uz Erasmus+ i infrastrukturne projekte, Prva gimnazija Varaždin je i jedna od svega 18 škola u Hrvatskoj kojoj je prihvaćen prijedlog projekta izrade sedam fakultativnih kurikuluma STEM područja pod nazivom „Osnaživanje gimnazijskog obrazovanja kurikularnom reformom STEM i ICT područja“, u vrijednosti od 1.129.430,77 kn, koji se u potpunosti financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Tim će projektom, u suradnji s partnerima (Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb i Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb), biti razvijeno sedam fakultativnih kurikuluma namijenjenih učenicima 3. i 4. razreda (Financijska matematika, Statistika, Fizika i IT, Praktikum mikrobiologije, Praktikum kemije, Uvod u digitalnu logiku, Osnove teorije računarstva) te će škola biti opremljena za njihovo provođenje uz razvijene sadržaje za e-učenje. Kurikulumi su osmišljeni sukladno iskustvima naših bivših učenika o sadržajima kojima treba upotpuniti gimnazijsko obrazovanje kako bi se olakšalo daljnje obrazovanje na visokim učilištima STEM područja, a ponuđeni su učenicima već školske godine 2016./2017. te će se s nastavom početi nakon završetka projekta 22. listopada 2016. Interes učenika je velik.

Iz svega poduzetog i ostvarenog u školi može se vidjeti da su se svi uključeni u život i rad škole zaista trudili da se u školi počne ostvarivati vizija i misija škole koju smo donijeli svi zajedno. 

Naš je zajednički cilj daljnje usavršavanje nastavnika, podržavanje njihovog znanstvenog rada kojim doprinose ugledu škole i pružaju učenicima respektabilan uzor, stalan rad na podizanju standarda, poboljšavanju uvjeta rada gdje je to potrebno, ali i obogaćivanje mogućnosti koje nudimo našim učenicima nakon redovne nastave. Zajednički smo čvrsto opredijeljeni za provedbu cjelovite kurikularne reforme, smatrajući kako je nužna za kvalitetniji rad nastavnika i učenika. Potrebno je puno truda, ali i godina, kako bi se rezultati pozitivnih promjena odrazili na učenike, kasnije one koji će raditi u raznim područjima. Zato trebamo krenuti što prije. Vjerujem u gimnazijsku reformu, veselim se njenoj provedbi, a sigurna sam i velika većina kolega iz škole, ne bojimo se početnih poteškoća jer smo mnogo puta probijali led. 

Jednako tako vjerujem u našu mladost - naše učenike, naše nastavnike, te da će s ponosom i međusobnim povjerenjem i dalje graditi zajedništvo u gimnazijskom duhu, koji se prenosi na generacije već 380 godina. 

Draga naša Gimnazijo, nek ti je sretan!

Janja Banić, dipl.inf.

ravnateljica

 


Projekt "Ja mogu"

Prva gimnazija Varaždin provodi projekt "Ja mogu".
Više na poveznici.
QR

380.

PRVA NA FEJSU:

PRVA NA TWITTERU:

ŠKOLSKA KNJIŽNICA NA FEJSU:

Pitajte naše studente
Lista linkova je prazna
Upisi 2017/2018.
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Brojač posjeta
Ispis statistike od 7. 11. 2013.

Ukupno: 1616292
Ovaj mjesec: 16914
Ovaj tjedan: 1797
Danas: 307
Korisni linkovi
Kalendar
« Svibanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Prva gimnazija Varaždin / Petra Preradovića 14, HR-42000 Varaždin / www.gimnazija-varazdin.skole.hr / ured@gimnazija-varazdin.skole.hr
preskoči na navigaciju