2024-03-23 19:00:18

Erasmus+ akreditacija: ravnateljica škole na edukaciji "Inclusive Teaching with Artificial Intelligence"

Ravnateljica škole, Janja Banić, ujedno i koordinatorica projekta, također je završila edukaciju u sklopu Erasmus+ akreditacije pod nazivom "Inclusive Teaching with Artificial Intelligence" u trajanju od 6 dana u Europass edukacijskom centru u Ateni. U timu na edukaciji sudjelovali su kolege, pa i ravnatelj, iz Litve, Švedske, Španjolske, Grčke, naše zemlje i predavačica iz Irske. Edukacija je bila vrlo intenzivna, a polaznici su isprobali mnogobrojne nove alate za primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju, posebno za rad s učenicima s poteškoćama i darovitim učenicima, konkretno za diferencijaciju i prilagodbu. Projekti i zadaci obavljani su u edukacijskom centru, ali neki materijali prikupljani su i na terenu, poput scena koje je kasnije uz AI alate trebalo pretvoriti u 3D filmove. Suradnja među članovima tima je dogovorena, ali i priključivanje jednom, već započetom, projektu i istraživanju kolega iz Španjolske. Organizatori su sudionike nagradili i razgledom Atene. Sve viđeno, naučeno, kao i iskustva drugih kolega, sad treba primijeniti u odgovarajućim okolnostima i u našoj školi.


Prva gimnazija Varaždin