2024-03-11 13:47:19

Prvoj gimnaziji odobrena sredstva Ministarstva kulture i medija za sanaciju dijela krovišta starog dijela zgrade

Po četvrti puta zaredom, nakon prijave projekta za očuvanje nepokretnih zaštićenih kulturnih dobara, Ministarstvo kulture i medija našoj je školi odobrilo 20.000,00 EUR za sanaciju dijela krovišta (treći dio) starog dijela zgrade koji je sastavni dio zaštićene jezgre grada Varaždina. Uz dodatna sredstva osnivača, Varaždinske županije, sanacija će biti realizirana u narednom razdoblju.


Prva gimnazija Varaždin