2024-02-16 15:27:27

Prvoj gimnaziji Varaždin odobren izravan upis dva maturanta na Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Odlukom Fakultetskog vijeća Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Prvoj gimnaziji Varaždin omogućen je izravan upis u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Inženjerstvo okoliša za dva maturanta. Nakon vrlo uspješne suradnje s Fakultetom koju je škola ostvarila tijekom zajedničkog projekta ove školske godine, veseli nas da je, kao što je dekan Fakulteta naglasio, prepoznata izvrsnost naše škole u pripremi učenika.


Prva gimnazija Varaždin