2023-11-13 16:36:54

Predavanje "Matematička logika" - gost: prodekan PMF-a Zagreb

U sklopu suradnje Prve gimnazije Varaždin i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, ove godine zajedničke aktivnosti počinjemo predavanjem prodekana Fakulteta za nastavu i studente, prof.dr.sc. Mladena Vukovića sa Zavoda za algebru i osnove matematike. Predavanje pod nazivom "Matematička logika" uz isticanje veze s teorijskim računarstvom održat će se u srijedu, 29. studenog 2023. godine u 13.15, u ROC-u. Plakat za predavanje možete pregledati u privitku ove vijesti. Pozivamo sve zainteresirane učenike i nastavnike, a posebno maturante da se odazovu!

Janja Banić, dipl.inf.


Prva gimnazija Varaždin