2023-10-09 08:28:08

Prva gimnazija objavljuje strateške dokumente škole

U lijevom izborniku "O školi" - "Dokumenti" objavljeni su strateški dokumenti škole: 

Izvješće o uspjehu i radu škole za školsku godinu 2022./2023.

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

Pozivamo sve zainteresirane da pregledaju dokumente, te se upoznaju s rezultatima rada škole u svim segmentima u prošloj školskoj godini 2022./2023. kao i planovima i projektima za godinu koja je već u tijeku.


Prva gimnazija Varaždin