2022-10-13 10:22:10

Javni poziv za sufinanciranje prehrane učenika u školskoj godini 2022./2023.

Prva gimnazija Varaždin objavljuje Javni poziv i obrazac zamolbe za sufinanciranje prehrane učenika koji na to ostvaruju pravo temeljem Zaključka o nastavku projekta sufinanciranja školske prehrane učenicima srednjih škola kojima je osnivač Varaždinska županija.

Pozivamo sve učenike i roditelje da prijavu i dokumente dostave u Učeničku referadu škole do utorka 25.10.2022. do 14 sati.


Prva gimnazija Varaždin