2022-08-20 12:49:48

Objavljujemo kalendar rada Prve gimnazije Varaždin za školsku godinu 2022./2023.

U privitku objavljujemo kalendar rada Prve gimnazije Varaždin za školsku godinu 2022./2023. Škola planira redovne aktivnosti, no određene promjene odluka i kalendara su moguće ovisno o odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja ili HZJZ. Ovaj će kalendar, kao i svake godine, biti sastavnim dijelom Godišnjeg plana i programa rada škole.


Prva gimnazija Varaždin