2022-08-19 11:53:36

Rezultati natječajne prijave: Prva gimnazija Varaždin postaje članicom Mreže SHE škola

Na temelju Natječaja objavljenog 25. srpnja 2022. na mrežnoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje, te motivacijskog pisma i predanog prijavnog obrasca od strane ravnateljice Janje Banić, Povjerenstvo za odabir odgojno-obrazovnih ustanova pregledalo je sve pristigle prijave. Rok za prijavu je bio svega nekoliko dana. Prva gimnazija Varaždin odabrana je među prijavljenim školama i na taj način će se priključiti postojećoj Mreži škola koje promiču zdravlje u Hrvatskoj. Po ovom smo natječaju jedina izabrana škola iz Varaždinske županije.

Uloga je mreže SHE (Schools for Health in Europe Network Foundation) djelovati kao europska platforma za promicanje zdravlja u školama pružajući informacije, potičući istraživanja, dijeleći dobru praksu, ekspertizu i vještine, kontinuirano zagovarajući zdravlje u školama, potičući zajedničku suradnju zdravstvenog i obrazovnog sektora te potičući razvijanje i implementaciju nacionalnih politika i promicanja zdravlja u školama. Nova platforma hrvatske mreže škola koje promiču zdravlje u srednjoškolskom obrazovanju (SHE) do sada je uspostavljena u 11 srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Promicanje zdravlja u školama možemo opisati kao „bilo koju aktivnost koju poduzimamo da bismo unaprijedili i zaštitili zdravlje svih unutar školske zajednice“. Promicanje zdravlja u školama uključuje zdravstveno obrazovanje koje se podučava u razredu, no ono uključuje i napore za stvaranjem zdrave školske okoline, školske politike i nastavnog plana i programa. Promicanje zdravlja u školskom okruženju je pristup cijele škole i uključuje više od škole koja provodi aktivnosti promicanja zdravlja. Škola koja promiče zdravlje bavi se zdravljem i blagostanjem na sustavni i integrirani način prema pisanom planu ili politici škole. Veselimo se provedbi novih aktivnosti i u našoj školi, imajući na umu sve aspekte zdravlja!


Prva gimnazija Varaždin