2022-06-17 09:31:59

Prva gimnazija Varaždin objavljuje natječaj za upis u 3. razred programa međunarodne mature - IB DP u ljetnom roku

Prva gimnazija Varaždin objavljuje natječaj za upis učenika u 3. razred programa međunarodne mature - IB DP u ljetnom roku. Tekst natječaja nalazi se u privitku ove vijesti.


Prva gimnazija Varaždin