2022-06-10 16:57:10

PMF, PGV i KPA Drava udružili snage zbog ugroženog riječnog ili plemenitog raka

Nakon četiri godine ponovljena je suradnja u udruženoj akciji Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (PMF), Prve gimnazije Varaždin (PGV) i Kluba podvodnih aktivnosti Drava Varaždin (KPA Drava). Predstavnici triju partnera okupili su se da doprinesu cilju očuvanja riječnog ili plemenitog raka, Astacus astacus (Linnaeus, 1758). Nakon što je populacija rakova na Motičnjaku preživjela masovni pomor uslijed izbijanja račje kuge prije četiri godine, ove subote, 4. 6. 2022.,  provedeno je uzorkovanje  rakova kako bi se prikupila tkiva koja će biti obrađena u Laboratoriju za molekularne analize Zoologijskog zavoda PMF-a.

Tim s PMF-a predstavljali su prof. dr. sc. Ivana Maguire, doktorandica Leona Lovrenčić i doc. dr. sc. Sandra Hudina. S njima su na terensko istraživanje došli i studenti 2. godine molekularne biologije kao i Erasmus+ studenti u okviru kolegija Terenska nastava iz botanike i zoologije u pratnji prof. dr. sc. Mladena Kučinića i prof. dr. sc. Božene Mitić te asistenta Danijela Škrtića, mag. exp. biol.

KPA Drava predstavljali su ronioci Nikola Podhraški i Igor Rak vođeni Daliborom Đorđevićem. Koordinatorica terenskog dijela akcije bila je Vinka Sambolec Škerbić, prof. biologije i kemije, profesorica PGV-a i članica KPA Drava.

Više o samoj akciji i o očuvanju ove ugrožene vrste možete saznati na poveznici.

Vinka Sambolec Škerbić, prof.


Prva gimnazija Varaždin