2022-05-18 13:00:28

Kakva je budućnost morskih plaža u vrijeme klimatskih promjena?

Na posljednjem u nizu predavanja ekološke tematike u ovoj školskoj godini, 12. svibnja 2022. (četvrtak) u 15 sati održano je predavanje „Kakva je budućnost morskih plaža u vrijeme klimatskih promjena?“. Predavanje je održala dr. sc. Kristina Pikelj, docentica na geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Cilj predavanja bio je vezan uz klimatske promjene i hoće li ih plaže preživjeti, a predavanje je bilo geološkog karaktera (ovakav predmet imaju učenici 4. razreda prirodoslovne gimnazije). S obzirom na to da je obalni ekosustav najugroženiji zbog prirodnih i antropogenih utjecaja, vrijedno je bilo saznati kakva je budućnost koja nas čeka te na koji način možemo, vireći u prošlost, predvidjeti buduće promjene koje se u ovom slučaju odnose na morske plaže.

Klimatske promjene ne odnose se samo na globalno zagrijavanje, nego i na migracije organizama, nepredvidive požare, oluje, isušivanje te porast razine mora. Porast razine mora ima posebni utjecaj na morske plaže.

Od 1997. razina mora pokazuje prirast od 102 mm (+/- 4,0) (NASA, Globale Climate Change, Vital Signs of the Planet). U posljednjih 100 godina porast je od 20 cm (Church i White, 2011.), a za narednih 50 ‒ 100 godina predviđa se porast od 4 cm. Do 2100. godine predviđa se porast od 30 cm do 2 m (Horton i dr., 2014. Kopr i dr. 2014.).

Jedan od primjera posljedica takvih promjena jest klif Duilovo u Splitu. Klif se seli prema unutrašnjosti što se može jasno vidjeti. Naime, kuća koja je na njemu sagrađena sada ima temeljni dio koji strši u zraku. Ovo je posljedica kretanja podloge prema unutrašnjosti. Radi se o općem problemu u Republici Hrvatskoj koji je posljedica aktivnosti kao što su: nasipavanje obale, uređenje plaža, nedostatak studija o utjecaju na okoliš, neuključenost struke pri donošenju odluka, neadekvatna upotreba materijala, erozija i degradacija obalnog prostora. Posljedice ovih promjena, u slučaju ljetovanja u vikendici „prvi red do mora“, bit će  promjena lokacije vikendice.

Drugi razlozi zbog kojih je važno zaštiti plaže su: plaže su staništa (za kornjače, ptice, kukce, biljke i dr.), prirodna su tampon zona u zaštiti obale (plaža rasprši valove), plaža je mjesto za odmor i rekreaciju.

Pitanja od interesa vezana uz tematiku su: Koliko je brz porast razine mora? Čega smo se spremni odreći na obali da bi je sačuvali?

Na nama je odluka hoćemo li promjene prepustiti prirodi ili ćemo kontrolirano popravljati što možemo. Svaki pojedinac ima utjecaj na buduće promjene. Za početak, potrebno je smanjiti utjecaj na globalno zagrijavanje, reciklirati, koristiti se javnim prijevozom, biciklom ili se, ipak, odlučiti na pješačenje.

Lidija Klampfl, prof.


Prva gimnazija Varaždin