2022-03-21 09:43:02

Lidrano 2022.

Županijska smotra literarnog, novinarskog i dramskog stvaralaštva Lidrano 2022. održala se 14. i 15. ožujka. U području literarnoga stvaralaštva povjerenstvo je za državnu razinu predložilo rad Lutka na rozim koncima Zoje Sirovec (4. razred), a njezina je izvedba monologa prema priči Maše Kolanović Černobilske lutke proglašena najboljom i u području samostalnih scenskih nastupa te je upućena na državnu smotru. U obje je kategorije mentorica Tatjana Ruža. U području samostalnoga novinarskog rada komentar Moderno poimanje slobode Dore Lešnjak (3. razred) predložen je za državnu razinu, a Dora je predložena i za Županovu nagradu. Mentorica je Ksenija Mađarić. U području dramskog stvaralaštva za Županovu je nagradu predložena Dolores Pretković (4. razred) s monologom iz priče Maše Kolanović Bolji život (mentorica Ksenija Mađarić).

Na županijskom su Lidranu u području literarnih radova sudjelovale i Aleksandra Balentović (mentorica Ivana Pintarić), Eva Kišić i Vida Kos (mentorica Ksenija Mađarić) te Tina Milijaš (mentorica Tatjana Ruža), a na „daskama koje život znače“ nastupili su i Iva Miljković (mentorica Ksenija Mađarić) te Fran Rabuzin (mentorica Ivana Vitez).

Čestitke svima!

Miljenka Štimec, prof.


Prva gimnazija Varaždin