2022-02-21 11:52:11

Kemijska radionica „Kinetika obezbojenja fenolftaleina“

U našoj je školi 17. veljače 2022. održana kemijska radionica u kojoj je sudjelovalo desetero učenika od prvog do četvrtog razreda.

Učenici su određivali brzinu izbjeljivanja fenolftaleina. Postupak se koristi kao metoda za određivanje koncentracije tvari. Purpurna boja koju indikator fenolftalein poprima u lužnatoj otopini nije postojana, nego tijekom vremena blijedi, a brzina kojom blijedi ovisna je o koncentraciji lužine.

Zadatak u radionici bio je otkriti na koji način brzina obezbojenja ovisi o koncentraciji lužine. Ponovili smo niz korisnih kemijskih vještina: tehnike vaganja, pipetiranje, pripremanje i razrjeđivanje otopina. Također smo naučili kako snimiti i analizirati spektar otopine na prijenosnom spektrofotometru te kako obraditi rezultate mjerenja u tabličnom kalkulatoru.

Imali smo priliku vidjeti i što se događa s fenolftaleinom kad se nalazi u vrlo koncentriranoj sumpornoj kiselini: nastaje stabilan karbokation koji je narančastocrvene boje za razliku od fenolftaleina koji je purpurno obojen.

Radionicu iz ciklusa Kemijsko-inženjerskih radionica vodio je doc. dr. sc. Tomislav Portada, kemičar iz Instituta Ruđer Bošković koji je prethodnih godina u našoj školi već održao nekoliko radionica iz kemije te student prve godine kemije na PMF-u Mihael Belas, prošlogodišnji državni prvak iz kemije.

Veselimo se novim susretima.

Lidija Klampfl, prof.


Prva gimnazija Varaždin