2021-09-15 11:43:50

Javni poziv za sufinanciranje školske prehrane

U privitku objavljujemo tekst Javnog poziva za sufinanciranje školske prehrane. Pozivamo sve zainteresirane učenike i roditelje da pročitaju poziv, a sve koji zadovoljavaju uvjete da se pravodobno prijave.


Prva gimnazija Varaždin