2021-05-21 13:41:56

Modeli nastave od 24. do 28. svibnja 2021.

Odluka o modelima nastave u Prvoj gimnaziji Varaždin za razdoblje 24. do 28. svibnja 2021. nalazi se u privitku. Nastavničko vijeće, Vijeće učenika i Vijeće roditelja obaviješteno je mailom i objavama na Google Classroomu.


Prva gimnazija Varaždin