2021-01-12 17:35:42

HZZ: nove preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

Dragi maturanti, Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je nove preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja. Možete ih pročitati na poveznici, a podaci za Varaždinsku županiju nalaze se na stranicama 13 i 14.


Prva gimnazija Varaždin