2020-11-10 15:37:56

Prva gimnazija Varaždin: prema vrednovanju digitalne zrelosti 2020. na najvišoj razini

Prema rezultatima vrednovanja digitalne zrelosti škole 2020. godine, što predstavlja II. fazu projekta e-Škole, naša je škola dosegnula najvišu razinu digitalne zrelosti kao digitalno zrela škola (5).

Opis razine:
Škola ima sveobuhvatni plan digitalizacije te se opremanje digitalnim tehnologijama i razvoj digitalnih kompetencija djelatnika provodi sustavno i kontinuirano. Djelatnici škole primjenjuju digitalne podatke u svrhu podizanja kvalitete poučavanja i uspjeha učenika. Gotovo svi nastavnici u procesu poučavanja izrađuju ili koriste digitalne sadržaje s interneta te primjenjuju digitalne tehnologije koje potiču aktivnije i kreativnije sudjelovanje učenika. Digitalnim tehnologijama se nastava prilagođava individualnim potrebama učenika. Nastavnici primijenjuju digitalne tehnologije u procesu vrednovanja učeničkih postignuća. Učenici primjenjuju digitalne tehnologije za učenje i za međusobnu suradnju u učenju te za stvaranje repozitorija vlastitih digitalnih sadržaja. Nastavnici poučavaju učenike o sigurnom i odgovornom ponašanju te poštivanju drugih osoba na internetu. Škola ima višegodišnje iskustvo na projektima koji uključuju digitalne tehnologije. Gotovo svi nastavnici i učenici koriste zajedničko online mjesto za pohranu ili dijeljenje digitalnih sadržaja. Pristup internetu je moguć na prostoru cijele škole, za djelatnike i učenike. Učenici i djelatnici škole imaju na raspolaganju digitalnu tehnologiju u nastavnom i nenastavnom procesu. Osigurana tehnička potpora u školi učinkovita je kao i sustav za zaštitu računalno-komunikacijske infrastrukture.

Svemu navedenom je pridonijela nastava na daljinu. Čestitamo svim učenicima i djelatnicima jer ovo je zajednički doseg u korisnoj primjeni IKT-a!


Prva gimnazija Varaždin