2020-03-26 10:33:01

Važno za maturante: MZO u suradnji s RTL2 pokreće pripreme za maturu

Dragi maturanti, subotom možete pratiti pripreme za maturu. Primjerice, ove je subote na redu hrvatski jezik. Vijest s detaljima možete pročitati na poveznici. U vašim virtualnim razredima u Classroomu će vas vaši razrednici i predmetni nastavnici pravodobno informirati o tome.


Prva gimnazija Varaždin