2019-07-19 12:17:44

Naše prve DSD novine

Nakon ozbiljnih priprema za ispit za njemačku DSD-diplomu na visokoj razini B2/C1 jedna se grupa naših ovogodišnjih maturanata na DSD-nastavi bavila izradom školskih DSD-novina. Kako im je to uspjelo čitajte na poveznici.
 


Prva gimnazija Varaždin