2018-12-04 11:24:39

Prva gimnazija Varaždin traži profesora engleskog jezika za zamjenu

Prva gimnazija Varaždin hitno traži profesora engleskog jezika za 19 sati nastave tjedno, na kraće vrijeme, zamjena za bolovanje. Pozivamo sve zainteresirane da se s preslikama dokumenata osobno jave što prije u tajništvo škole.


Prva gimnazija Varaždin